Ertalabki badantarbiya - sog`lik garovi


0

Tadqiqotlarga ko‘ra, XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida ma'rifatparvar ajdodlarimiz yaratgan pedag...

Sog‘lom bo‘lishning muhim shartlaridan biri


0

Har bir millat, har bir xalq o‘z nasl-nasabini va kelajak avlodini asrab avaylab, uning qadrini bilsa, unday da...