Chortoq

“CHORTOQ” sanatoriyasi Namangan shahridan 25 km masofada, Chortoqsoy daryosi yoqasida, Chotqol tog’ adirlarid...