Shifo.uz Hayot darsi Fikrlashingiz uchun ozuqa

Fikrlashingiz uchun ozuqa

Fikrlashingiz uchun ozuqa

Eng katta gunoh - qo‘rquv.
Eng ma’qul kun - bugun.
Eng ma’qul shahar - sen yutuqqa erishayotgan joy.
Eng ma’qul ish - sen sevgan ish.
Eng ma’qul hordiq - ish.
Eng katta xato - ishonchdan ayrilish.
Eng katta zaiflik - nafrat.
Osoyishtalikning eng katta buzuvchisi - vaysaqi.
Xarakterning eng bema’ni belgisi - manmanlik.
Eng xavfli kishi - yolg‘onchi.
Eng katta extiyoj - munosabatda bo‘lish.
Eng katta boylik - sog‘lik.
Eng katta sovg‘a - muxabbat.
Eng ulkan do‘st va o‘rtoq -  yaxshi kitoblar.
Dushmanlaring- xasad, xasislik, zaifliginga erk berish, o‘z- o‘zinga achinish.
Xayotdagi eng katta voqea- jismoniy, aqliy va ruxiy yangilanish.
Insondagi eng jirkanch xususiyat - dimog‘dorlik.
Eng yoqimsiz xususiyat - zolimlik.
Eng xunuksifat - kattazanglik.
Doimo surintiradigan tosh - nodonlik.
Eng aqlli odam - nimani qilish lozim bo‘lsa, o‘shani qiladigan kishi. Ayni shu, agar unga amal qilinsa, aqlli kishi bo‘lishni ta’minlaydigan qoidadir.

10 ta ovoz
Ovoz berish:
1 2 3 4 5