Shifo.uz Online psixologik testlar Biologik ritmingizni bilasizmi? (Psixologik test)

Biologik ritmingizni bilasizmi? (Psixologik test)

Borliqdagi barcha mavjudot o‘zining biologik ritmi bilan yashaydi. O‘simlik va xayvonlarning xam muayyan ritmi mavjud. Inson esa o‘zining biologik ritmiga qarab emas, jamiyat belgilagan qonun-qoidalar, me’yorlar asosida yashashga moslashishi kerak. Masalan, ba’zi odamlar ertalab ko‘proq uxlashni yoqtirishadi, lekin o‘qishga, ishga borishlariga to‘g‘ri keladi. Bunday odamlarning ish qobiliyatlari asosan kechkqurun faollashadi. Shuning uchun ham ular iloji boricha kechqurun ishlab, ertalab dam olishni yoqtirishadi. Boщqa odamlar toifasi buning aksi ularok ertalab o‘qiydilar, ishlaydilar, kechasi esa dam oladilar. Ba’zi bir insonlar ertalab ham, kechqurun ham bir hil biologik ritmda bo‘ladilar. Ular turli xil sharoitga hech qanday qiyinchiliklarsiz moslasha oladi. Inson o‘zini yuqorida aytib o‘tilgan jamiyat qonun-qoidalariga majburlab moslashtirishi mumkin, biroq organizm bunga nisbatan o‘z qarshiligini albatta namoyon qiladi. Shuning uchun ham odam o‘z organizmining ichki istaklarini bilishi va shuni inobatga olgan xolda kun tartibini rejalashtirishi kerak. Siz o‘zingizni yuqorida aytib o‘tilgan qaysi tipdagi biologik ritm egasi deb xisoblaysiz? Buni quyidagi test savollariga javob berib bilib olishingiz mumkin.

1. Ertalab turishga qiynalasizmi?

2. Kechqurun soat nechada uxlashga yotasiz?

3. Qanday nonushta qilishni yoqtirasiz?

4. Oxirgi marta atrofingizdagilarning biri bilan kunning qaysi paytida tortishib qolgansiz?5. Quyidagilarning qay biridan oson voz kecha olasiz?6. Ovqatlanish paytidagi odatlaringizdan voz kecha olasizmi?

7. Ertalab muhim ishlaringiz bor. Kechqurun har doimgidan necha soat ilgari yotishga xarakat qilasiz?

8. Soat millarini belgilang va qaramasdan bir daqiqa o‘tishini kuting. Endi esa soatga qarang.
2422